Kanpezu

San Juan
Ingurunea
Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Kanpezu. Siglo: No disponible. Estado: Nahiko ona.
Ibernalo
Ibernalo Ermita
Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Kanpezu. Siglo: No disponible. Estado: No disponible.
San Kristobal
Tontorreko ermita
Tipo de monumento: Ermita. Municipio: Kanpezu. Siglo: No disponible. Estado: Ona.