Herriak eta auzoak

Etxea, Benegorri-Leotz

Santsomain, Leotz

Muñoa etxea, Gartzaron-Basaburua

Etxebertzea etxea, Erbiti-Basaburua

San Sebastian eliza, Eultz

Muneta etxea, Muneta-Allin

Etxea, Larrion-Allin

Etxea, Artabia-Allin

Etxeaundia etxea, Arrarats-Basaburua

Herrikoetxea, Igoa-Basaburua