Sep

Malba arrunta (Malva sylvestris)
Loreak
Loreak
Loreak
Loreak
Lorea

Landarea 20-100 cm garai da, adarkatua, eta kapitulu asko ditu; inbolukrua 8-13 mm luze da; 3-6 mm-ko akenioak.

Loreak

Merikarpoak 5-7 mm luze dira; merikarpoen hobitxoak zabalak dira eta azpian ildo bat dute.

Loreak

Korola aktinomorfikoa, hodi zuzenarekin eta 8-15 mm-ko diametroa duen orriarekin; merikarpo tenteak, 6-10 mm luze.

Lorea