U - Urria

Horrela esaten zaie leku gutxitan bizi diren eta, horrez gainera, ugari ez diren landareei. Zentzunez, kategoria honetan sartuko ditugu ez arruntak eta ez bakanak ez diren landareak.

Fruituak
Loreak

Hostoak bi baino ez dira izaten, obatu/eliptikoak, orbanduak; tepaloak atzerantz erabat okertuta daude oinaldetik hasita; antera urdinxkak; erraboila oboide/zilindrikoa.

Landarea

Aireko zurtoinak labur-laburrak dira; korinbo-itxurako lore-elkarte trinkoa; lore urdin-bioletak; 4-5 cm-koak; kaliza ilegabea, 2 cm inguru luze.

Loreak

Lorezilek luzakin bana dute anteraren azpian tente, korolatik nabarmentzen dira, eta elkar ukitzera jotzen dute, konoa eratzen dutela; korolek 15(20) mm-tik gorako diametroa dute.

Lorea eta hostoa, Araba aldeko harizti batean

Lore zuriak edo arrosak, banaka, inoiz binaka; sepalo ilegabeak; hosto 1-2 palmatisektuak, 3-5 lakain oso irregularrekin; estiloak akenioak baino laburragoak dira.

Loreak

Hostoek hiru gingil dituzte, osoak eta berdintsuak; lore zuri, urdinxka edo arrosak, sepalo gisako 3 braktea eta petalo itxurako 6-9 atal dituztenak; poliakenio zapala.