Pinguicula

Lore multzoa

Korola bioleta edo lila; (3)4-12(14) mm-ko ezproia.