Mercurialis huetii

Mercurialis huetii
Mercurialis huetii ©inaxio
Popular names Ur­te­ro­ko mer­ku­ri­a­rra
Fenology Mar-Apr-Mai-Jun-Jul-Aug-Sep-Oct
Biologic form terofitoa
Tamaño 5 - 25 cm
Altitud 400 - 1100 m
Genus Mercurialis.
Global distribution Mediterraneoa.

Hos­to­ek ez dute zi­li­o­rik er­tze­tan; hos­to-txor­te­na­ren lu­ze­ra orri­a­re­na ha­la­ko 1/3-1/2 da gu­txi­e­nez; lore arrak 2(3) glo­me­ru­luz osa­tu­ta­ko gal­bu­ru­e­tan dau­de eta gal­bu­ru­ok kan­du lu­zea dute; kap­su­lak biz­ka­rral­de­an ba­ka­rrik ditu ile­ak.

Habitat

Aba­ro­ak, sai­te­gi­ak eta arrai­la­du­ra ni­tro­ge­na­tu­ak har­kai­tze­tan, ba­ra­tze­ak, es­kon­bro­te­gi­ak eta lu­go­rri­ak; 400-1100 m. Arro­ak, Ebro Ha­ra­na eta lu­rral­de­ko isu­ri­al­de me­di­te­rra­ne­o­ko men­di­ak: U. Med. W.

Región

Fuente

Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudiduna

Imágenes