Sorbus aucuparia

Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia, Aralarren, Abuztuan ©inaxio
Popular names Otsa­li­za­rra
Fenology Apr-Mai-Jun
Biologic form fanerofitoa
Tamaño 8 - 15 cm
Altitud 400 - 1800 m
Genus Sorbus.
Global distribution Eurosiberiarra.
Ugaritasun indizea U - Urria.

Begi ilu­pa­du­nak, ez li­ka­tsu­ak; azal leu­na; 6-11 mm-ko fru­i­tu­ak, ia es­fe­
ri­ko­ak, iraun­ko­rrak, hel­du­a­ro­an go­rri­ak.

Habitat

Pa­ga­di eta ha­riz­ti­e­ta­ko soi­lu­ne eta or­lak, ba­tez ere gan­do­rre­tan eta subs­tra­tu ha­rri­tsu­e­tan; 400-1800 m. Ha­ran at­lan­ti­ko­ak eta lu­rral­de­ko men­di­ak: U.

Región

Fuente

Euskal Herriko landareak eta inguruetakoak sailkatzeko gako irudiduna

Imágenes